Aluminium

Overzicht van de belangrijkste eigenschappen van aluminium     

Aluminium band en platen     

EN AW-1050A / EN AW-1200       

EN AW-1085     

EN AW-5005       

EN AW-5083        

EN AW-5754      

EN AW-6082      

Aluminium sandwichpanelen (Gutbond)    

Gelakte aluminium platen   

Aluminium plaat op maat gezaagd   

Aluminium staf     

EN AW-6082      

EN AW-6012       

EN AW-6026       

EN AW-2011       

EN AW-7075       

Aluminium profielen     

EN AW-6060   

Aluminium buizen     

EN AW-6060      

Overzicht lastoevoegmaterialen     

Technische gegevens