Overzicht van de belangrijkste eigenschappen van aluminium

Aluminium wordt gekenmerkt door een aantal eigenschappen, die nogal afwijken van die van staal en roestvast staal. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste eigenschappen.

Soortelijke massa

De soortelijke massa van aluminium en aluminiumlegeringen bedraagt 2,6 tot 2,8 kg/dm3, hetgeen ca. 1/3 van de soortelijke massa van staal is. De lage soortelijke massa geeft de mogelijkheid belangrijke gewichtsbesparingen te realiseren.

Smeltpunt

Het smeltpunt van aluminium bedraagt 660 °C en is daarmee gelijk aan ca. 3/7 van het smeltpunt van ongelegeerd staal. Aluminiumlegeringen hebben geen smeltpunt, maar een smelttraject; de grootte en de ligging van het smelttraject is afhankelijk van het type aluminiumlegering.

Lineaire uitzettingscoëfficiënt

De lineaire uitzettingscoëfficiënt van aluminium en aluminiumlegeringen bedraagt, afhankelijk van de legering, 23x10-6 tot 24x10-6/K en is daarmee twee keer zo hoog als die van ongelegeerd en laaggelegeerd staal.

Sterkte-eigenschappen

Voor de diverse toepassingen staan aluminiumlegeringen ter beschikking met treksterkten variërend tussen 60 en 530 N/mm2. Rekeninghoudend met andere eigenschappen, zoals een ten opzichte van staal lage elasticiteitsmodulus, kunnen voor nagenoeg alle toepassingen optimale oplossingen gevonden worden.

Weerstand tegen corrosie

Zuiver aluminium en de kopervrije legeringen zijn tegen veel milieus bestand. Kopervrije aluminiumlegeringen worden daarom op grote schaal toegepast in de bouw, de chemische industrie, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, automobielindustrie etcetera.

Een overtuigend bewijs voor de goede weerstand tegen atmosferische aantasting zijn hoogspanningsleidingen en dakbedekkingen uit aluminium of aluminium-mangaan legeringen. In maritieme omgevingen en licht alkalische milieus daarentegen zijn met name de legeringen op basis van aluminium-magnesium en aluminium-magnesium-mangaan geschikt. Door een extra oppervlaktebehandeling, zoals bijvoorbeeld anodiseren, kan de weerstand tegen corrosie nog verbeterd worden.

Vervormbaarheid

De uitstekende vervormbaarheid maakt het mogelijk om door extrusie profielen en buizen met nagenoeg iedere gewenste doorsnede te fabriceren. Ook kunnen halffabrikaten en producten met bijna alle andere koud- en warmvormingstechnieken gemaakt worden (afhankelijk van legering en hardheidstoestand).

Geleidbaarheid

In vergelijking met veel andere metalen hebben aluminium en aluminiumlegeringen een uitstekende elektrische geleidbaarheid, die voor zuiver AL 99,5 ca. 36 m/Wmm2 bedraagt.
Voor elektrische geleiders worden ongelegeerd aluminium en aluminium-mangaan-silicium legeringen op grote schaal toegepast. Ook de warmtegeleidbaarheid is uitstekend te noemen en ligt voor de in de normen vastgelegde materialen tussen de 80 en 230 W/m • K, uiteraard afhankelijk van de legeringen.

Oppervlaktebehandelingen

Op aluminium en aluminiumlegeringen kunnen een groot aantal oppervlaktebehandelingen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld ter verbetering van de weerstand tegen corrosie of slijtage, ter verkrijging van een decoratief uiterlijk etcetera. Een van de belangrijkste oppervlakte-behandelingen voor aluminium is het anodiseren. Bij deze methode wordt de van nature aanwezige oxidelaag versterkt.

Het MCB boek, een uitgave van MCB Nederland. Tel 040 - 2088333 Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.