Aanduiding van ongelegeerd en microgelegeerd laag koolstofstaal voor koudvervormen

De basisaanduiding bestaat uit letter D, gevolgd door een letter die de fabricagemethode aangeeft:

C

:

koudgewalst

D

:

warmgewalst

X

:

walsmethode niet gespecificeerd

 

Dit wordt gevolgd door een getal bestaande uit twee cijfers dat de geschiktheid voor koudvervormen tot uitdrukking brengt. De combinatie van deze cijfers wordt geregeld in de betreffende kwaliteitsnorm.

Deze basisaanduiding kan weer gevolgd worden door aanvullende aanduidingen, bijvoorbeeld:

D

:

voor bekleden door dompelen in een bad van gesmolten metaal, gevolgd door een aanduiding van de deklaag bijvoorbeeld:

+Z

:

bekleed door dompelen in een bad met gesmolten zink

+ZF

:

bekleding van een zink-ijzer legering (galvannealed)

+AZ

:

bekleed door dompelen in een bad met een aluminium-zink legering

+ZA

:

bekleed door dompelen in een bad met een zink-aluminium legering

+AS

:

bekleed door dompelen in een bad met een aluminium-silicium legering

+SE

:

bekleed door dompelen in een bad van gesmolten tin

EK

:

voor conventioneel emailleren

ED

:

voor direct emailleren

+ZE

:

elektrolytisch verzinkt

Warmgewalste plaat en band uit ongelegeerd staal
voor koudvervormen volgens EN 10111

De basisaanduiding voor warmgewalst staal bedoel voor koudvervormen (zetten, dieptrekken) bestaat uit de letters DD, gevolgd door een getal van twee cijfers dat een maat is voor de geschiktheid voor koudvervormen:

11

:

buig- en zetkwaliteit

12

:

trekkwaliteit

13

:

dieptrekkwaliteit

14

:

extra dieptrekkwaliteit

Voorbeeld:

Plaat EN 10111-DD14, een warmgewalste plaat van ongelegeerd staal (DD), bedoeld voor dieptrekken (14).

Lijst met overeenkomstige aanduidingen

EN 10111

1998

Materiaal-nummer

EN 10111
1998

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

DD11

1.0332

FeP 11

StW 22

HR3

1 C

DD12

1.0398

FeP 12

RRStW 23

DD13

1.0335

FeP 13

StW 24

HR1

3 C

DD14

1.0389

3 CT

 

 

 

 

 

 

Koudgewalst staal volgens EN 10130

’Koudgewalste platte producten uit laag koolstofstaal voor kouddieptrekken of zetwerk’

 

De basisaanduiding bestaat uit de letters DC, gevolgd door een combinatie van cijfers die een maat zijn voor de geschiktheid voor koudvervormen:

01

:

buig- en zetkwaliteit

03

:

trekkwaliteit

04

:

dieptrekkwaliteit

05

:

extra dieptrekkwaliteit

06

:

speciale dieptrekkwaliteit

Deze aanduiding wordt nog gevolgd door aanduidingen betreffende de oppervlaktekwaliteit en het oppervlakte-aspect:

 

Oppervlaktekwaliteit:

A

:

fouten, zoals poriën, kleine krassen, kleine afdrukken, kleine groeven of lichte verkleuringen, die noch de vervormbaarheid, noch de hechting van deklagen beïnvloeden, zijn toegestaan;

B

:

de beste zijde moet vrij zijn van fouten, die het uniforme uiterlijk van een laklaag van goede kwaliteit of van een elektrolytische deklaag kunnen bederven. De andere zijde moet tenminste voldoen aan oppervlaktekwaliteit A.

 

Oppervlakte-aspect:

b

=

glad

:

ruwheid Ra  0,4 µm. Bijzonder geschikt voor het aanbrengen van decoratieve lagen zoals elektrolytisch verchromen, vernikkelen en dergelijke;

g

=

mat

:

ruwheid Ra 0,9 µm. Dit oppervlak levert een uitstekende lakhechting;

m

=

normaal

:

ruwheid 0,6 µm  < Ra  1,9 µm. Dit oppervlak is voor de meeste doeleinden zoals dieptrekken, lakken, elektrolytisch bedekken etc. geschikt.

r

=

ruw

:

ruwheid Ra >1,6 µm

Voorbeeld:

Plaat EN 10130+A1-DC04-A-m: een koudgewalst (C) staal voor koudvervormen (D) in dieptrekkwaliteit (04) met de oppervlaktekwaliteit A en een normaal oppervlakte-aspect (n).

 

 

Lijst met overeenkomstige aanduidingen

EN 10130
1988

Materiaal-nummer

EN 10130
1998

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

DC01

1.0330

Fe P 01

St 12

CR4

C

DC03

1.0347

Fe P 03

RRSt 13

CR3; CR2

E

DC04

1.0338

Fe P 04

St 14

CR1

ES

DC05

1.0312

Fe P 05

St 15

SES

DC06

1.0873

Fe P 06

IF 18

 

 

 

 

 

 

Elektrolytisch verzinkt staal volgens EN 10152

’Elektrolytisch verzinkte koudgewalste platte staalproducten’

 

De basisaanduiding voor koudgewalst, elektrolytisch verzinkt staal bestaat uit de letters DC, gevolgd door een combinatie van cijfers die een maat zijn voor de geschiktheid voor koudvervormen:

01

:

buig- en zetkwaliteit

03

:

trekkwaliteit

04

:

dieptrekkwaliteit

05

:

extra dieptrekkwaliteit

06

:

speciale dieptrekkwaliteit

De basisaanduiding wordt gevolgd door +ZE en getallen die de zinklaagdikte als het tienvoudige van de nominale deklaagdikte in µm weergeven, apart aangegeven voor ieder oppervlak van het product. Hierachter volgen nog letters voor de oppervlaktekwaliteit en oppervlaktebehandeling:

 

Oppervlaktekwaliteit:

A

:

onvolkomenheden als poriën, kleine groeven, kleine afdrukken, lichte krassen en een lichte verkleuring, die de geschiktheid voor vervormen en de hechting van verdere oppervlaktebekledingen niet beïnvloeden, zijn toelaatbaar;

B

:

de beste zijde moet in zoverre vrij zijn van onvolkomenheden, dat het gelijkmatige uiterlijk van een goede kwaliteit laklaag niet nadelig wordt beïnvloed. Bij eenzijdig verzinken geldt deze eis niet voor de niet-verzinkte zijde. De andere zijde moet ten minste aan de eisen voor oppervlaktekwaliteit A voldoen.

Oppervlaktebehandeling:

P

:

gefosfateerd

PC

:

gefosfateerd en chemisch nabehandeld

C

:

chemisch nabehandeld

PCO

:

gefosfateerd, chemisch nabehandeld en geolied

CO

:

chemisch nabehandeld en geolied

PO

:

gefosfateerd en geolied

O

:

geolied

S

:

sealed (voorzien van transparante organische deklaag)

U

:

zonder oppervlaktebehandeling; komt alleen voor op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer. Onbehandelde lagen zijn extra gevoelig voor de vorming van witte roest.

Voorbeeld:

Plaat EN 10152-DC01+ZE25/25-APC: een koudgewalst staal (DC) in een buig- en zetkwaliteit (01), elektrolytisch verzinkt (ZE) met weerszijde een nominale laagdikte van 2,5 µm (25/25) met oppervlaktekwaliteit A, gefosfateerd (P) en chemisch nabehandeld (C).

 

Lijst met overeenkomstige aanduidingen

EN 10152
2003

Materiaal-nummer

EU 152
1980

Duitsland

Verenigd Koninkrijk 1)

Frankrijk 2)

 

 

 

 

 

 

DC01+ZE

1.0330

Fe P 01 GZ E

St 12 ZE

DC03+ZE

1.0347

Fe P 03 GZ E

RR St 13 ZE

DC04+ZE

1.0338

Fe P 04 GZ E

St 14 ZE

DC05+ZE

1.0312

Fe P 05 GZ E

ST 15 ZE

DC06+ZE

1.0873

Fe P 06 GZ E

 

 

 

 

 

 

1)   In het Verenigd Koninkrijk veelal bekend onder de naam Zintec.

2)   In Frankrijk veelal bekend onder de naam Solzinc.

Continu dompelbedekte band en plaat volgens EN 10327

‘Continu dompelbedekte band en plaat van laag koolstofstaal voor koudvervormen’

 

De basisaanduiding voor continu dompelbedekte band en plaat bestaat uit de letters DX, gevolgd door een combinatie van cijfers die een maat zijn voor de geschiktheid voor koudvervormen:

51

:

buig- en zetkwaliteit

52

:

trekkwaliteit

53

:

dieptrekkwaliteit

54/55

:

extra dieptrekkwaliteit

56

:

speciale dieptrekkwaliteit

57

:

super dieptrekkwaliteit

gevolgd door de letter D, die aangeeft dat het materiaal bedekt is door dompelen in een bad van gesmolten metaal, gevolgd door:

+Z

:

voor de zuivere zinklaag,

+ZF

:

voor een zink/ijzer legeringslaag (galvannealed)

+ZA

:

voor de zink/aluminium legeringslaag met ca. 5% aluminium

+AZ

:

voor de aluminium/zink legeringslaag met ca. 55% aluminium

+AS

:

voor voor de aluminium/silicium legeringslaag met ca. 9% silicium

gevolgd door een getal dat het laaggewicht in g/m² tweezijdig oppervlak weergeeft. Hierna kunnen nog letters volgen voor de aanduiding van het aspect van de deklaag, van de oppervlaktekwaliteit en van de oppervlaktebehandeling:

 

Aspect van de zinklaag

N

:

normale bloem

M

:

onderdrukte bloem

R

:

standaard zink-ijzerlegeringslaag

Oppervlaktekwaliteit van dompelbedekte plaat en band

A

:

normale oppervlaktekwaliteit

kleine putjes, kleurverschillen, verschillen in bloemgrootte etc. zijn toelaatbaar

B

:

verbeterde oppervlaktekwaliteit verkregen door nawalsen

kleine onvolkomenheden zijn toelaatbaar, geen pukkels

C

:

beste oppervlaktekwaliteit, eveneens verkregen door nawalsen

de beste zijde mag het uiterlijk van een laklaag van goede kwaliteit niet bederven. De andere zijde moet ten minste voldoen aan B.

C

:

chemisch gepassiveerd

O

:

geolied

CO

:

chemisch gepassiveerd en geolied

S

:

sealed (voorzien van een transparante organische deklaag)

P

:

gefosfateerd

PO

:

gefosfateerd en geolied

U

:

onbehandeld; komt alleen voor op uitdrukkelijke wens en verantwoording van de afnemer. Onbehandelde lagen zijn extra gevoelig voor corrosie tijdens transport en opslag.

Oppervlaktebehandelingen van dompel bedekte plaat en band:

Opmerking:

de in deze norm opgenomen kwaliteiten werden voorheen beschreven in de volgende, nu vervallen normen:

+Z en +ZF in    EN 10142

+ZA in    EN 10214

+AZ in    EN 10215

+AS in    EN 10154

Ten opzichte van deze normen zijn de aanduidingen niet gewijzigd.

Lijsten met overeenkomstige aanduidingen

 

Zink en zink/ijzer legeringslaag

EN 10327
2004

Materiaal-
nummer

EN 10142

1990

Duitsland

Verenigd

Koninkrijk

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

DX51D+Z

1.0226

FeP 02 G Z

St 02 Z

Z1 G/Z2 G

DX52D+Z

1.0350

FeP 03 G Z

St 03 Z

Z3 G

GC

DX53D+Z

1.0355

FeP05 G Z

St 04 Z

Z4 G

GE

DX54D+Z

1.0306

FeP06 G Z

St 06 Z

Z5 G

GES

DX56D+Z

1.0322

DX57D+Z

1.0853

 

 

 

 

 

 

 

Zink/aluminium legeringslaag (Galfan)

EN 10327
2004

Materiaal-
nummer

Duitsland

Verenigd

Koninkrijk

Frankrijk

 

 

 

 

 

DX51D+ZA

1.0226

St 02 ZA

FC

DX52D+ZA

1.0350

St 03 ZA

FE

DX53D+ZA

1.0355

St 04 ZA

FES

DX54D+ZA

1.0306

St 06 ZA

FEX

DX56D+ZA

1.0322

DX57D+ZA

1.0853

 

 

 

 

 

 

Aluminium/zink legeringslaag (AluZink)

EN 10327
2004

Materiaal-
nummer

Duitsland

Verenigd

Koninkrijk

Frankrijk

 

 

 

 

 

DX51D+AZ

1.0226

St 02 AZ

DX52D+AZ

1.0350

St 03 AZ

DX53D+AZ

1.0355

St 05 AZ

DX54D+AZ

1.0306

St 06 AZ

 

 

 

 

 

Voorgelakt band- en plaatstaal volgens EN 10169

’Continu bandgelakte platte producten van staal’

 

De aanduiding voor voorgelakt band- en plaatstaal bestaat uit twee delen. Als eerste komt de aanduiding van het substraatmateriaal volgens de geldende Europese norm en het nummer van die norm.

Deze aanduiding wordt gevolgd door:

 

   of de letters OC voor een organisch bekleed substraat; de organische bekleding wordt niet nader aangegeven;

   of een aanduiding voor het type organische bedekking (zie onderstaande tabel) op de bovenzijde en, als dit noodzakelijk is, voor het type deklaag op de onderzijde. De aanduiding voor de deklaag aan de bovenzijde wordt door een schuine streep gescheiden van die van de onderzijde. Als het type deklaagmateriaal aan de onderzijde aan de fabrikant wordt overgelaten, dan wordt het in de aanduiding niet opgenomen;

   de nominale dikte in µm van de deklaag op de bovenzijde en, indien gewenst, van de deklaag op de onderzijde.

 

 

Tabel met aanduidingen voor de meest gebruikte organische deklagen.

1. vloeibare verf

 

 

 

acrylaat

AY

epoxy

EP

polyester

SP

polyamide-gemodificeerd polyester

SP-PA

high durable polyester

HDP

polyamide-gemodificeerd high durable polyester

HDP-PA

polyurethane

PUR

polyamide-gemidificeerd polyurethane

PUR-PA

polyvinylideen fluoride

PVDF

polyvinyl chloride plastisol

PVC (P)

speciale lijmlaag

SA

warmvaste anti kleef laag

HRNS

lasbare zinkrijke primer

ZP

lasbare primer met geleidende pigmenten anders dan zink

CP

 

 

 

2. poederlakken

 

 

 

polyester

SP (PO)

3. folie

 

 

 

polyvinyl chloride

PVC (F)

polyvinyl fluoride

PVF ( F)

polyethyleen

PE (F)

polyethyleen tereftalaat

PET (F)

polypropyleen

PP (F)

absorptiesysteem voor gecondenseerd water

CA (F)

Voorbeeld:

Plaat EN 10169-1-DX51D+Z275 EN 10327-SP30: een Sendzimir verzinkte plaat in buig- of zetkwaliteit, zinklaagdikte 275 g/m² tweezijdig oppervlak (DXD51D+Z275) volgens EN 10327, aan de bovenzijde voorzien van een organische bekleding bestaande uit polyester (SP) met een nominale laagdikte van 30 µm.

Staal om te emailleren volgens EN 10209

’Koudgewalste platte producten van laag koolstofstaal om te emailleren’

 

De basisaanduiding bestaat, evenals voor andere koudgewalste platte producten voor koud dieptrekken of zetwerk, uit de letters DC, gevolgd door een indicatie omtrent de vervormbaarheid zoals aangegeven onder ‘koudgewalst staal volgens EN 10130’. Deze basisaanduiding wordt gevolgd door:

EK

:

voor kwaliteiten geschikt voor het conventioneel emailleren in één of twee lagen

ED

:

voor kwaliteiten bestemd voor het direct emailleren of voor speciale toepassingen van het conventioneel tweelaags emailleren.

Deze aanduiding kan nog gevolgd worden door een aanduiding betreffende het oppervlakte-aspect:

m

=

normaal

:

ruwheid 0,6 µm < Ra 1,9 µm

r

=

ruw

:

ruwheid Ra > 1,6 µm

Worden geen eisen gesteld, dan wordt het oppervlakte-aspect normaal geleverd.

 

Voorbeeld:

Plaat EN 10209-DC04EK, een koudgewalst staal voor koudvervormen (DC), bedoeld om te emailleren volgens het tweelaags systeem (EK).

 

Lijst met overeenkomstige aanduidingen

EN 10209
1996

Materiaal-nummer

 

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

DC01EK

1.0390

 

EK 2

CR3VE

EME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC04EK

1.0392

 

EK 4

CR2VE

EMES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC06EK

1.0869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC03ED

1.0399
1.0394

 

ED 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC04ED

1.0394

 

ED 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC06ED

1.0872

 

 

 

 

 

 

 

Koudgewalst smalband volgens EN 10139

‘Niet-bekleed koudgewalst smalband van zacht staal voor koudvervormen’

 

De basisaanduiding bestaat uit de letters DC gevolgd door een combinatie van cijfers die een maat zijn voor de geschiktheid voor koudvervormen:

01

:

zetkwaliteit

03

:

trekkwaliteit

04

:

dieptrekkwaliteit

05

:

extra dieptrekkwaliteit

06

:

speciale dieptrekkwaliteit

Deze aanduiding wordt gevolgd door:

 

een symbool dat de leveringstoestand weergeeft:

+A

:

voor gegloeid

+LC

:

voor licht nagewalst (skin pass)

+Cxxx

:

voor koud nagewalst. Op de plaats van de xxx komt de minimale treksterkte in N/mm² te staan.

een symbool voor het uiterlijk van het oppervlak:

MA

:

voor een blank, metallisch zuiver oppervlak. Putjes, fouten en kleine krasjes zijn toegestaan.

MB

:

MB voor een blank metallisch zuiver oppervlak. Putjes, groeven en krassen zijn toegelaten, voor zover het gelijkmatige, gladde uiterlijk niet wezenlijk nadelig wordt beïnvloed, indien bekeken met het blote oog

MC

:

voor een blank metallisch zuiver oppervlak. Putjes, groeven en krassen zijn toegelaten voor zover het gelijkmatige gladde uiterlijk van het spiegelend oppervlak niet nadelig wordt beïnvloed.

en, indien van toepassing, een symbool voor het oppervlakte-aspect:

RR

:

voor ruw,

RM

:

voor mat

RL

:

voor glad

RN

:

voor spiegelend

Opmerking:

Producten met een oppervlakteaspect MA en MB worden gewoonlijk geleverd met een glad oppervlak (RL); het symbool voor een glad oppervlak wordt in de aanduiding niet vermeld. Als een ruw (RR) of een mat (RM) oppervlak vereist wordt, moeten de overeenkomende symbolen in de aanduiding worden opgenomen. Het oppervlakteaspect MC kan alleen met een spiegelend aspect (RN) geleverd worden.

 

Voorbeeld:

Smalband EN 10139-DC03+A-MA: koudgewalst smalband in de kwaliteit DC03, in gegloeide toestand (+A) met een glad oppervlakte-uiterlijk en een glad oppervlakteaspect.

Koudgewalste microgelegeerde staalkwaliteiten
volgens EN 10268

‘Koudgewalste platte producten van microgelegeerde staalsoorten met een hoge vloeigrens voor koudvervormen’

 

Volgens EN 10027 bestaat de aanduiding uit de letters HC gevolgd door:

 

   Een getal dat de minimale rekgrens in N/mm² aangeeft

   De letters LA (low alloy)

 

Producten volgens deze norm kunnen alleen met een oppervlaktekwaliteit A volgens EN 10130 geleverd worden.

 

Voorbeeld: Plaat EN 10268-HC280LA: een koudgewalste plaat met hoge rekgrens voor koudvervormen (H) met een minimale rekgrens van 280 N/mm², microgelegeerd (LA)

 

Lijst met overeenkomstige aanduidingen

EN 10268
1999

Materiaal-
nummer

Duitsland

Frankrijk

Verenigd
Koninkrijk

 

 

 

 

 

HC240LA

1.080

ZStE 260

HC280LA

1.0489

ZStE 300

CR 40/30

HC320LA

1.0548

ZStE 340

E 355 D

HC360LA

1.0550

ZStE 380

HC400LA

1.0556

ZStE 420

E 430 D   

 

 

 

 

 

Het MCB boek, een uitgave van MCB Nederland. Tel 040 - 2088333 Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.