Messing

Legeringen van koper met meer dan 15% zink worden messing genoemd. Onder 15% zink wordt in het algemeen over tombak gesproken. Naast zink worden nog andere legeringselementen in messing toegepast, zoals lood ter verbetering van de verspaanbaarheid en tin ter verbetering van de corrosieweerstand. De toevoeging van zink resulteert in een stijging van de sterkte. Tot ca. 28% zink nemen ook de rek en, heel belangrijk, de koudvervormbaarheid toe. Echter, de warmvervormbaarheid neemt af. Boven 28% zink nemen de rek en de vervormbaarheid weer af.

Tot ca. 38% zink is bij kamertemperatuur de structuur van messing homogeen en bestaat uit
a-mengkristallen. Boven ca. 38% zink bestaat bij kamertemperatuur de structuur uit een mengsel van a+b mengkristallen. Door de aanwezigheid van de b-fase neemt de koudvervormbaarheid aanzienlijk af. De toepassing van legeringen met grofweg 39 tot 46% zink berust vooral op de goede warmvervormbaarheid van de b-fase. Omdat deze fase bij kamertemperatuur voor de meeste toepassingen te bros is, wordt in het algemeen een compromis gezocht door een samenstelling te kiezen die een mengsel van beide fasen geeft. Door het legeren met zink nemen uiteraard ook de warmtegeleidbaarheid en de elektrische geleidbaarheid af.

Corrosie

Messingkwaliteiten onderhevig aan een in- of uitwendige trekspanning zijn met name in ammoniakrijke milieus gevoelig voor spanningscorrosie; een corrosieproces waarbij producten of onderdelen vrij onverwacht scheuren. Aangezien spanningscorrosie alleen optreedt bij trekspanning in een corrosief milieu, kan spanningscorrosie voorkomen worden door de trekspanning op te heffen. Dit kan bijvoorbeeld door spanningsarmgloeien of zachtgloeien of door het corrosieve milieu te verwijderen. Bij messing wordt spanningscorrosie ook wel ‘seizoenziekte’ genoemd.

Een andere vorm van corrosie die bij messing, bijvoorbeeld in zeewater, wordt waargenomen is het ontzinken. Bij deze vorm van corrosie wordt het zink uit de matrix opgelost en er blijft een poreus en zwak koper over.

Lasbaarheid

Messing is in het algemeen minder goed lasbaar dan ongelegeerd koper. De lasbaarheid neemt met toenemend percentage zink af. De problemen die bij het lassen van messing ontstaan, zijn terug te voeren op de lage dampspanning van zink. De tijdens het lassen verdampte zink kan als gas in de las ingevangen worden en zo ernstige poreusiteiten veroorzaken. Ook kan een deel van de toxische zinkdamp vrijkomen, zodat tijdens het lassen voor een adequate rookafzuiging en behandeling van de afgezogen lucht gezorgd moet worden.

Tot ca. 3 mm verbindingsdikte wordt vaak zonder toevoegmateriaal gelast. Om poreusiteit zoveel mogelijk te voorkomen dient met zo hoog mogelijke snelheid gelast te worden. Bij grotere dikten wordt in het algemeen toevoegmateriaal gebruikt. Naast een hoge lassnelheid kan in dit geval de poreusiteit onderdrukt worden door gebruik te maken van zinkvrije toevoegmaterialen. Hierbij zal de las overigens wel van kleur afwijken ten opzichte van het basismateriaal.

Verspaanbaarheid

Om de verspaanbaarheid van messing te verbeteren, kunnen -evenals dat bij andere materialen het geval is- laagsmeltende elementen zoals lood, tellurium, bismuth en dergelijke aan het materiaal toegevoegd worden. Het meest toegepaste element ter verbetering van de verspaanbaarheid van messing is lood. Dit element is onoplosbaar in a-messing. Het is als deeltjes lood fijn verdeeld in de matrix. Op deze wijze vormt lood een materiaalonderbreking, die er, samen met het feit dat lood zacht is, voor zorgt dat de spaan makkelijk breekt.

Het positieve effect van lood op de verspaanbaarheid van messing neemt met toenemend percentage lood tot ca. 3,25% toe. Toevoegingen van lood boven 3,25% hebben geen verdere verbetering van de verspaanbaarheid tot gevolg.

Koud- en warmvervormbaarheid

Een nadeel van de toevoeging van laagsmeltende elementen zoals lood, is het negatieve effect op zowel de koudvervormbaarheid, de warmvervormbaarheid als de lasbaarheid.
Bij koudvervormingen zoals dieptrekken en buigen kunnen de looddeeltjes scheurinitiërend werken, waardoor de vervormbaarheid van de loodhoudende messingkwaliteiten slechter is dan van de overeenkomstige loodvrije legeringen. Bij de warmvormgevingstemperatuur is de in de a-fase niet oplosbare laagsmeltende toevoeging vloeibaar, waardoor gemakkelijk warmscheuren kunnen ontstaan. Lood is in de b-fase op hoge temperatuur wel oplosbaar, zodat in de praktijk de meeste automatenkwaliteiten zodanig van samenstelling zijn dat bij de warmvormgevingstemperatuur de structuur geheel of op zijn minst voor een groot deel uit de b-fase bestaat. Dit betekent dat automatenmessing in het algemeen op zijn minst ca. 36% zink zal bevatten. Bij hogere zinkpercentages zal ook bij kamertemperatuur nog b-fase aanwezig zijn, waardoor de koudvervormbaarheid nog verder nadelig beïnvloed wordt.

Kwaliteit: CuZn30

 

 

 

Deze messingkwaliteit heeft op grond van zijn samenstelling in zachte toestand betere vervormingseigenschappen en een hogere sterkte dan ongelegeerd koper. CuZn30 wordt vooral in zachte toestand dan ook veelvuldig voor diepgetrokken producten toegepast. Er moet rekening mee gehouden worden dat het product na de vormgeving door de aanwezige inwendige spanningen gevoelig is voor spanningscorrosie.
De sterkte van deze kwaliteit kan, evenals bij andere messingkwaliteiten, alleen verhoogd worden door kouddeformatie en de daarmee gepaard gaande versteviging. Uiteraard zal door een dergelijke bewerking de vervormbaarheid afnemen.
Bij het lassen van de kwaliteit CuZn30 in verstevigde toestand moet rekening gehouden worden met een daling van de sterkte in de wamtebeïnvloede zone.
De kwaliteit CuZn30 wordt onder andere toegepast in lampfittingen, onderdelen voor radiatoren, onderdelen voor munitie, soldeersokken en soldeerbochten voor loodgieterswerk.

 

 

 

Lasbaarheid

:

lasbaar met alle voor messing gangbare lasmethoden.
In verband met gezondheidsrisico’s zal voor een adequate afzuiging gezorgd moeten worden.

Lastoevoegmaterialen   

:

een overzicht van de lastoevoegmaterialen voor deze kwaliteit staat in tabel 15

Warmtebehandelingen

 

 

spanningsarmgloeien

:

250 °C

zachtgloeien

:

450 °C

 

 

 

Messing CuZn30-R270
Platen, dieptrekkwaliteit images/afb17400028.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 1652

Toleranties

:

volgens EN 1652

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW505L

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7.

Afmeting
in mm

Gewicht kg/plaat

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

0,4

6,88

2000

x

1000

x

0,5

8,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

0,6

10,32

2000

x

1000

x

0,7

12,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

0,8

13,76

2000

x

1000

x

1

17,20

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Kwaliteit: CuZn36/CuZn37

 

 

 

De legering CuZn36 is de meest toegepaste messingkwaliteit. Het materiaal combineert een nog steeds goede vervormbaarheid bij bijvoorbeeld buigen en dieptrekken met een redelijke sterkte. Ook deze messingkwaliteit is gevoelig voor spanningscorrosie indien in- of uitwendige trekspanningen aanwezig zijn.
De sterkte van deze kwaliteit kan, evenals bij andere messingkwaliteiten, alleen verhoogd worden door kouddeformatie en de daarmee gepaard gaande versteviging. Uiteraard zal door een dergelijke bewerking de vervormbaarheid afnemen. Door het gunstige verstevigingsgedrag wordt de legering CuZn36 ook veelvuldig in koudgewalste toestand als verenmateriaal toegepast.
Bij het lassen van de kwaliteit CuZn36 in de verstevigde toestand moet rekening gehouden worden met een daling van de sterkte in de wamtebeïnvloede zone.
De toepassingen van CuZn36 zijn ongeveer dezelfde als voor CuZn30; daarnaast wordt deze kwaliteit onder andere in de elektrotechniek ook als verenmateriaal toegepast.

 

 

 

Lasbaarheid

:

lasbaar met alle voor messing gangbare lasmethoden.
In verband met gezondheidsrisico’s zal voor een adequate afzuiging gezorgd moeten worden

Lastoevoegmaterialen   

:

een overzicht van de lastoevoegmaterialen voor deze kwaliteit staat in tabel 16.

Warmtebehandelingen

 

 

spanningsarmgloeien

:

250 °C

zachtgloeien

:

450 °C

 

 

 

Messing CuZn37-R300
Platenimages/afb17400031.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 1652

Toleranties

:

volgens EN 1652

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW507L

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7.

Afmeting
in mm

Gewicht kg/plaat

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

1,25

21,50

2000

x

1000

x

1,5

25,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

2

34,40

2000

x

1000

x

2,5

43,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

3

51,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn37-R350
Platen images/afb17400034.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 1652

Toleranties

:

volgens EN 1652

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW507L

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7.

Afmeting
in mm

Gewicht kg/plaat

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

0,3

5,16

2000

x

1000

x

0,4

6,88

2000

x

1000

x

0,5

8,60

2000

x

1000

x

0,6

10,32

2000

x

1000

x

0,7

12,04

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

0,8

13,76

2000

x

1000

x

1

17,20

2000

x

1000

x

1,25

21,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

1,50

25,80

2000

x

1000

x

2

34,40

2000

x

1000

x

2,5

43,00

2000

x

1000

x

3

51,60

2000

x

1000

x

4

68,80

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

5

86,00

2000

x

1000

x

6

103,20

2000

x

1000

x

8

137,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

15

258,00

2000

x

1000

x

20

344,00

2000

x

1000

x

25

430,00

2500

x

1220

x

1

26,23

2500

x

1220

x

1,5

39,34

 

 

 

 

 

 

2500

x

1220

x

2

52,46

2500

x

1220

x

3

78,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn37-R410
Platen images/afb17400037.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 1652

Toleranties

:

volgens EN 1652

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW507L

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7.

Afmeting
in mm

 

 

Gewicht kg/plaat

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

1

17,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

1,5

25,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

x

1000

x

2

34,40

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn37-R440
Ronde buizenimages/afb192.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12449

Toleranties

:

volgens EN 12449

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW508L

   In handelslengten van ca. 5 meter.

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 3 en 6.

A x D
in mm

Gewicht
kg/m

 

 

 

 

3

x

2

0,03

4

x

3

0,05

5

x

3

0,11

5

x

4

0,06

6

x

4

0,13

 

 

 

 

6

x

5

0,07

7

x

5

0,16

8

x

6

0,19

10

x

6

0,43

8

x

7

0,10

 

 

 

 

10

x

7

0,34

9,5

x

7,5

0,23

10

x

8

0,24

11

x

9

0,27

12

x

10

0,29

 

 

 

 

 

 

 

 

13

x

10

0,46

12,7

x

10,7

0,31

14

x

12

0,35

15

x

13

0,37

16

x

13

0,58

 

 

 

 

16

x

14

0,40

18

x

16

0,45

19

x

16

0,70

20

x

16

0,96

19

x

17

0,48

 

 

 

 

20

x

18

0,51

22

x

19

0,82

22

x

20

0,56

24

x

22

0,61

25

x

22

0,94

 

 

 

 

 

 

 

 

25

x

23

0,64

28

x

25

1,06

28

x

26

0,72

30

x

26

1,50

30

x

28

0,77

 

 

 

 

32

x

28

1,60

32

x

30

0,83

35

x

32

1,34

36

x

34

0,94

38

x

32

2,81

 

 

 

 

38

x

35

1,46

38

x

36

0,99

40

x

36

2,03

40

x

38

1,04

42

x

38

2,14

 

 

 

 

 

 

 

 

42

x

40

1,10

44

x

41

1,70

48

x

44

2,46

50

x

46

2,57

51

x

47

2,62

 

 

 

 

50

x

48

1,31

54

x

50

2,78

58

x

54

2,99

64

x

60

3,31

70

x

66

3,63

 

 

 

 

70

x

67

2,75

76

x

70

5,85

75

x

72

2,95

83

x

80

3,27

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn37-R440
Vierkante buizen, scherpkantigimages/afb430.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12449

Toleranties

:

volgens EN 12449

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW508L

   In handelslengten van ca. 5 meter.

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 3 en 6.

A x A x D
in mm

Gewicht kg/m

 

 

 

 

 

 

12,7

x

12,7

x

1

0,40

16

x

16

x

1

0,52

19

x

19

x

1

0,62

22

x

22

x

1

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

x

25

x

1

0,83

32

x

32

x

1

1,07

38

x

38

x

1

1,27

25

x

25

x

2

1,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

x

32

x

2

2,06

38

x

38

x

2

2,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn37-R440
Rechthoekige buizen, scherpkantigimages/afb431.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12449

Toleranties

:

volgens EN 12449

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW508L

   In handelslengten van ca. 5 meter.

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 3 en 6.

A x B x D
in mm

Gewicht kg/m

 

 

 

 

 

 

25,4

x

12,7

x

1

0,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,1

x

12,7

x

1

0,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

x

10

x

1

0,48

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Kwaliteit: CuZn39Pb2/CuZn40Pb2

 

 

 

Op grond van de samenstelling zullen deze legeringen bij kamertemperatuur bestaan uit een mengsel van a + b-mengkristallen. Dit betekent dat de vervormbaarheid bij kamertemperatuur slechts matig is. De warmvervormbaarheid daarentegen is uitstekend. Met name de legering CuZn40Pb2 wordt dan ook gebruikt voor het extruderen van profielen. Voor zeer dunwandige profielen wordt ook de legering CuZn41Pb1Al gebruikt.

De toevoeging van lood verbetert de verspaanbaarheid, echter de lasbaarheid wordt er zeer nadelig door beïnvloed.

 

 

 

Lasbaarheid

:

lassen wordt niet aanbevolen

Warmtebehandelingen

 

 

spanningsarmgloeien

:

250 °C

zachtgloeien

:

450 °C

 

 

 

Graveermessing CuZn39Pb2-R490
Platenimages/afb17400046.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 1652

Toleranties

:

volgens EN 1652

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW612N

   De technische gegevens van deze kwaliteit staan in tabel 6 en 7.

Afmeting
in mm

Gewicht kg/plaat

 

 

 

 

 

 

1000

x

600

x

0,8

4,13

1000

x

600

x

1

5,16

1000

x

600

x

1,50

7,74

1000

x

600

x

2

10,32

1000

x

600

x

3

15,48

 

 

 

 

 

 

1000

x

600

x

4

20,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

x

600

x

5

25,80

1000

x

600

x

6

30,96

1000

x

600

x

7

36,12

1000

x

600

x

8

41,28

1000

x

600

x

10

51,60

 

 

 

 

 

 

1000

x

600

x

12

61,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

x

600

x

15

77,40

1000

x

600

x

20

103,20

1000

x

600

x

25

129,00

1000

x

600

x

30

154,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn40Pb2-M
Gelijkzijdige hoekprofielen, scherpkantigimages/afb406.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12167

Toleranties

:

volgens EN 12167

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW617N

   In handelslengten van ca. 5 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

A x A x D
in mm

Gewicht
kg/m

 

 

 

 

 

 

10

x

10

x

2*

0,31

15

x

15

x

2*

0,48

20

x

20

x

2*

0,65

25

x

25

x

2*

0,83

30

x

30

x

2*

1,00

 

 

 

 

 

 

40

x

40

x

2*

1,34

15

x

15

x

3

0,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

x

20

x

3

0,95

25

x

25

x

3

1,21

30

x

30

x

3

1,47

35

x

35

x

3

1,73

40

x

40

x

3

1,99

 

 

 

 

 

 

50

x

50

x

3

2,50

25

x

25

x

4

1,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

x

30

x

4

1,93

35

x

35

x

4

2,27

40

x

40

x

4

2,61

50

x

50

x

4

3,30

40

x

40

x

5

3,23

 

 

 

 

 

 

50

x

50

x

5

4,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Kwaliteit: CuZn41Pb1Al-M (EN 1412: W617N)

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn40Pb2-M
Ongelijkzijdige hoekprofielen, scherpkantigimages/afb407.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12167

Toleranties

:

volgens EN 12167

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW617N

   In handelslengten van ca. 5 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

A x B x D
in mm

Gewicht
kg/m

 

 

 

 

 

 

20

x

10

x

2*

0,48

30

x

15

x

2*

0,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

x

20

x

2*

1,00

40

x

20

x

3

1,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

x

20

x

4

1,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Kwaliteit: CuZn41Pb1Al-M (EN 1412: W617N)

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn40Pb2-M
T-profielen, scherpkantigimages/afb408.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12167

Toleranties

:

volgens EN 12167

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW617N

   In handelslengten van ca. 5 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

A x B x D
in mm

Gewicht kg/m

 

 

 

 

 

 

20

x

20

x

3

0,95

25

x

25

x

3

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

x

30

x

3

1,47

40

x

40

x

4

2,61

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn41Pb1AI-M
U-profielen, scherpkantigimages/afb409.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12167

Toleranties

:

volgens EN 12167

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW617N

   In handelslengten van ca. 5 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

A x B x A x D
in mm

 

 

Gewicht kg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

12

x

8

x

12

x

1

0,22

15

x

10

x

15

x

1,5

0,48

15

x

12

x

15

x

2

0,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

x

12

x

22

x

2

0,89

15

x

15

x

15

x

2

0,71

20

x

20

x

20

x

2

0,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

x

32

x

30

x

2,5*

1,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mechanische eigenschappen van profielen zijn afhankelijk van de vorm en de afmetingen en moeten bij de bestelling overeen worden gekomen.

*   Kwaliteit: CuZn40Pb2-M (EN1412: CW617N)

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn40Pb2-M
Plat, scherpkantig, automatenkwaliteitimages/afb29600057.jpg

Kwaliteit

:

volgens EN 12167

Toleranties

:

volgens EN 12167

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW617N

   In handelslengten van ca. 4 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.

B x D
in mm

Gewicht kg/m

 

 

 

 

   6

x

2

0,10

10

x

2

0,17

12

x

2

0,21

15

x

2

0,26

20

x

2

0,34

 

 

 

 

25

x

2

0,43

30

x

2

0,52

35

x

2

0,60

40

x

2

0,69

50

x

2

0,86

 

 

 

 

10

x

3

0,26

12

x

3

0,31

15

x

3

0,39

20

x

3

0,52

25

x

3

0,65

 

 

 

 

30

x

3

0,77

35

x

3

0,90

40

x

3

1,03

50

x

3

1,29

60

x

3

1,55

 

 

 

 

70

x

3

1,81

10

x

4

0,34

12

x

4

0,41

 

 

 

 

 

 

 

 

15

x

4

0,52

20

x

4

0,69

25

x

4

0,86

30

x

4

1,03

35

x

4

1,20

 

 

 

 

40

x

4

1,38

50

x

4

1,72

60

x

4

2,06

10

x

5

0,43

12

x

5

0,52

 

 

 

 

15

x

5

0,65

20

x

5

0,86

25

x

5

1,08

30

x

5

1,29

35

x

5

1,51

 

 

 

 

40

x

5

1,72

50

x

5

2,15

60

x

5

2,58

10

x

6

0,52

15

x

6

0,77

 

 

 

 

20

x

6

1,03

25

x

6

1,29

30

x

6

1,55

 

 

 

 

 

 

 

 

35

x

6

1,81

40

x

6

2,06

50

x

6

2,58

60

x

6

3,10

12

x

8

0,83

 

 

 

 

15

x

8

1,03

20

x

8

1,38

25

x

8

1,72

30

x

8

2,06

35

x

8

2,41

 

 

 

 

40

x

8

2,75

50

x

8

3,44

60

x

8

4,13

80

x

8

5,50

100

x

8

6,88

 

 

 

 

15

x

10

1,29

20

x

10

1,72

25

x

10

2,15

30

x

10

2,58

35

x

10

3,01

 

 

 

 

40

x

10

3,44

50

x

10

4,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

x

10

5,16

80

x

10

6,88

100

x

10

8,60

25

x

12

2,58

30

x

12

3,10

 

 

 

 

35

x

12

3,61

40

x

12

4,13

50

x

12

5,16

20

x

15

2,58

25

x

15

3,23

 

 

 

 

30

x

15

3,87

35

x

15

4,52

40

x

15

5,16

50

x

15

6,45

60

x

15

7,74

 

 

 

 

30

x

20

5,16

40

x

20

6,88

50

x

20

8,60

60

x

20

10,32

80

x

20

13,76

 

 

 

 

40

x

25

8,60

50

x

25

10,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Kwaliteit: CuZn39Pb3

 

 

 

Van de automatenkwaliteiten messing is dit de meest toegepaste kwaliteit. Door het relatief hoge zinkgehalte zal bij kamertemperatuur de structuur bestaan uit een mengsel van
a + b-mengkristallen. Hierdoor, en door het hoge percentage lood, is de koudvervormbaarheid slechts matig. Daar staat tegenover dat de warmvervormbaarheid goed is, waardoor allerlei profielen door middel van extrusie gefabriceerd kunnen worden. Uiteraard is met name op grond van het hoge percentage lood de verspaanbaarheid uitstekend, maar de lasbaarheid is slecht.
In de Amerikaanse literatuur is dit de legering die dient als standaard, waarmee andere messingkwaliteiten qua warmvervormbaarheid en verspaanbaarheid worden vergeleken.
Toepassingen zijn te vinden in de architectuur zoals profielendrempels en sierstrippen en in producten vervaardigd door verspanen als bouten, moeren, tandwielen en dergelijke.

 

 

 

Lasbaarheid

:

lassen wordt niet aanbevolen

Warmtebehandelingen

 

 

spanningsarmgloeien

:

250 °C

zachtgloeien

:

450 °C

 

 

 

Messing CuZn39Pb3-M
Vierkant, scherpkantig, automatenkwaliteitimages/afb17100060.jpg

Leveringstoestand

Leveringstoestand

:

:

t/m 60 mm getrokken
boven 60 mm geperst

Kwaliteit

:

volgens EN 12164

Toleranties

:

volgens EN 12164

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW614N

   In handelslengten van ca. 3 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.

Vierkant
in mm

Gewicht kg/m

 

 

4

0,14

5

0,22

6

0,31

7

0,42

8

0,55

 

 

9

0,70

10

0,86

11

1,04

 

 

 

 

12

1,24

14

1,69

15

1,94

16

2,20

18

2,79

 

 

19

3,10

20

3,44

22

4,16

 

 

 

 

25

5,38

28

6,74

30

7,74

32

8,81

35

10,54

 

 

38

12,42

40

13,76

45

17,42

 

 

 

 

50

21,50

55

26,02

60

30,96

65

36,34

70

42,14

 

 

80

55,04

 

 

 

 

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn39Pb3-M
Rond, automatenkwaliteit images/afb17200063.jpg

Leveringstoestand

Leveringstoestand

:

:

t/m 70 mm getrokken
boven 70 mm geperst

Kwaliteit

:

volgens EN 12164

Toleranties

:

volgens EN 12164

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW614N

   In handelslengten van ca. 3 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.

Rond
in mm

Gewicht kg/m

 

 

2

0,03

2,5

0,04

3

0,06

3,5

0,08

4

0,11

 

 

5

0,17

5,5

0,20

6

0,24

7

0,33

7,5

0,38

 

 

8

0,43

8,5

0,49

9

0,55

10

0,68

11

0,82

 

 

12

0,97

12,7 (1/2”)

1,09

 

 

 

 

13

1,14

14

1,32

15

1,52

16

1,73

17

1,95

 

 

18

2,19

19

2,44

20

2,70

21

2,98

22

3,27

 

 

23

3,57

24

3,89

25

4,22

26

4,56

27

4,92

 

 

28

5,29

29

5,68

 

 

 

 

30

6,08

32

6,91

33

7,35

34

7,80

35

8,27

 

 

36

8,75

38

9,75

40

10,80

42

11,91

45

13,67

 

 

48

15,55

50

16,88

52

18,25

55

20,42

60

24,30

 

 

65

28,52

70

33,08

 

 

 

 

75

37,97

80

43,20

85

48,78

90

54,68

95

60,92

 

 

100

67,51

110

81,68

115

89,28

120

97,21

125

105,48

 

 

130

114,09

140

132,32

150

151,90

160

172,83

170

195,10

 

 

180

218,73

200

270,04

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Messing CuZn39Pb3-M
Zeskant, automatenkwaliteitimages/afb178.jpg

Leveringstoestand

Leveringstoestand

:

:

t/m 60 mm getrokken
boven 60 mm geperst

Kwaliteit

:

volgens EN 12164

Toleranties

:

volgens EN 12164

Aanduiding volgens EN 1412

:

CW614N

   In handelslengten van ca. 3 meter.

   De chemische samenstelling van deze kwaliteit staat in tabel 6.

   Voor de leveringsconditie M liggen geen mechanische eigenschappen vast.

Sleutelwijdte
in mm

Gewicht
kg/m

 

 

5

0,19

6

0,27

7

0,36

8

0,48

9

0,60

 

 

10

0,74

11

0,90

12

1,07

13

1,26

14

1,46

 

 

 

 

15

1,68

16

1,91

17

2,15

18

2,41

19

2,69

 

 

20

2,98

21

3,28

22

3,60

24

4,29

25

4,65

 

 

 

 

27

5,43

28

5,84

30

6,70

32

7,63

34

8,61

 

 

35

9,12

36

9,65

38

10,75

40

11,92

41

12,52

 

 

 

 

42

13,14

45

15,08

46

15,76

50

18,62

55

22,53

 

 

60

26,81

65

31,47

70

36,49

75

41,89

80

47,67

 

 

Gebruikelijke voorraadsafmetingen. Andere afmetingen en/of kwaliteiten op aanvraag.

Het MCB boek, een uitgave van MCB Nederland. Tel 040 - 2088333 Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.