Gereedschapmateriaal voor het vervormen van
roestvast staal

De keuze van het gereedschapmateriaal speelt een belangrijke rol bij het vervormen van roestvast staal.

In de eerste plaats zullen gereedschappen goed onderhouden en schoon moeten zijn. Er moet voor gewaakt worden dat tijdens het bewerken van roestvast staal geen verontreinigingen in het oppervlak gedrukt worden. In het oppervlak gedrukte verontreinigingen kunnen gemakkelijk tot corrosie leiden. Het komt helaas van tijd tot tijd voor dat door contaminatie van ijzerdeeltjes, afkomstig van vervuilde gereedschappen, roestvast stalen oppervlakken, bijvoorbeeld op en rond buigingen, roestvorming vertonen, terwijl het overige oppervlak in perfecte staat is.

In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met de grotere neiging tot aanladen van vooral austenitisch roestvast staal in combinatie met een stalen gereedschap. Aanladen leidt tot een aantal ongewenste effecten, zoals verruwing van het gereedschapsoppervlak en daarmee tot beschadiging van het product en de mogelijkheid dat aangeladen deeltjes uitbreken en daarmee het gereedschapsoppervlak beschadigen. Worden deze deeltjes vervolgens in het productoppervlak gedrukt, dan kan dat weer aanleiding zijn tot het ontstaan van corrosie.
Bij dieptrekken kan aanladen ook nog leiden tot scheuren van de producten en zelfs tot een aanzienlijke beschadiging van het gereedschap.

Om de geschetste mogelijke problemen het hoofd te bieden zijn tal van oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld:

   Gereedschappen voor het verwerken van roestvast staal niet voor andere materialen gebruiken en zeker niet voor ongelegeerd of laaggelegeerd staal. Dit om het risico van contaminatie met ijzerdeeltjes zo klein mogelijk te maken;

   Met name buiggereedschappen kunnen, na gereinigd te zijn, met bepaalde tapes afgeplakt worden, waardoor metaal-metaal contact vermeden wordt en dus het risico op aanladen en contaminatie tot een minimum beperkt blijft;

   Om aanladen tegen te gaan kunnen gereedschappen ook voorzien worden van een deklaag. Buiggereedschappen voor roestvast staal worden veelvuldig gemaakt van het veredelstaal 42CrMo4 +QT, dat vervolgens genitreerd wordt. Ook lagen als titaannitride (op te brengen door pvd-proces) of chroom (galvanische behandeling) vinden toepassing;

   Een gereedschapmateriaal kiezen waarop roestvast staal weinig neiging tot aanladen vertoont. Zo worden dieptrekmatrijzen voor niet te grote series wel gemaakt van aluminiumbrons en voor grote series van hardmetaal;

   Het productmateriaal voorzien van een beschermfolie. Een dergelijke folie gaat zowel beschadigingen als aanladen en contaminatie tegen. De folie wordt pas verwijderd nadat het product gevormd is.

Het MCB boek, een uitgave van MCB Nederland. Tel 040 - 2088333 Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.