Bestendigheidstabel van diverse kwaliteiten roestvast staal

In de volgende tabel is de corrosieweerstand tegen gelijkmatige aantasting van de roestvaste staalkwaliteiten ten opzichte van verschillende media aangegeven. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op laboratoriumproeven met zuivere chemicaliën. Daar echter in de praktijk chemisch zuivere chemicaliën zelden gebruikt worden en de corrosie ook door andere oorzaken beïnvloed wordt, zijn de in de tabel opgegeven gewichtsverliezen slechts als richtwaarden te beschouwen. De weerstand tegen gelijkmatige aantasting wordt uitgedrukt in gewichtshoeveelheden, materiaalverlies per oppervlak (g/m²) en tijdseenheid in uren (h). In de nu volgende tabel wordt dit als volgt aangegeven:

0

Een gewichtsverlies tot 0,1 g/m² • h

=

goed bestendig

1

Een gewichtsverlies van 0,1 tot 1,0 g/m² • h

=

redelijk bestendig

2

Een gewichtsverlies van 1,0 tot 10 g/m² • h

=

gering bestendig

3

Een gewichtsverlies boven 10 g/m² • h

=

ongeschikt

Niet gebruikelijk of niet onderzocht

 

 

 

Een gewichtsverlies van 1 g/m² • h komt overeen met een dikte afname van ca. 1,1 mm/jaar.

Naast gelijkmatige aantasting kunnen roestvaste staalkwaliteiten tevens door lokale corrosievormen zoals putcorrosie, spanningscorrosie en interkristallijne corrosie aangetast worden. Deze vormen van corrosie gaan niet of nauwelijks gepaard met gewichtsverliezen, maar zijn zeker zo ernstig als de gelijkmatige aantasting. Waar relevant is het risico voor corrosie aangegeven met een letter:

p

Risico voor putcorrosie

s

Risico voor spanningscorrosie

ic

Risico voor interkristallijne corrosie

 

Bestendigheidstabel roestvast staal (vervolg)

Media

Chemische
formule

Concentratie

Tempera-tuur
in °C

1.4021
1.4034
1.4104

1.4016
1.4057
1.4122

1.4301
1.4306
1.4541

1.44041.4401
1.4571

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceton

CH3COCH3

20° tot
kokend

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetylchloride

CH3COCI

100%,droog
100%,vochtig

kokend
kokend

2
2

2
2

1
1 ps

0
0 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adipinezuur

HOOC(CH2)4COOH

alle

200°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluin

KAI(SO4)212H20

10%
10%
verzadigd

20°
kokend
kokend

2
2
3

0
2
3

0
1
3

0
1
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium gesmolten

AI

750°

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumacetaat

AI(CH3C00)3

koud verzadigd

20° tot
kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumchloride

AICI3

5%
10%
25%

50°
20°
20°


0 ps

0 ps
3
3

0 ps
2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumnitraat

AL(NO3)39H2O

alle

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumsulfaat

AI2(SO4)3

10%
10%
verzadigd

20°
kokend
20°
kokend

2
3
2
3

1
3
2
3

0
2
1
2

0
1
0
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoniak

NH4OH

alle

20° tot
kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonium
bicarbonaat

NH4HCO3

alle

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonium-bifluoride

NH4HF2

koud
verzadigd

20°

3

2

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonium-bromide

NH4Br

5 %

50°

2

0 p

0 p

0 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonium-carbonaat

(NH4)2CO3

verzadigd

20° tot
kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumchloride

NH4CI

1 %
5%
10%
10%
20%
50%

20°
kokend
50°
kokend
50°
kokend

0 p
1 p
0 p
1 p
0 p
2

0 p
0 p
0 p
1 p
0 p
2

0 p
0 ps
0 p
0 ps
0 p
1 ps

0 p
0 ps
0 p
0 ps
0 p
1 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumfluoride

NH4F

10 %

25°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumnitraat

NH4NO3

verzadigd

20° tot
kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumoxalaat

(NH4)2C2O4

5%
5%

20°
kokend

1
2

1
2

0
1

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammonium
perchloraat

NH4CIO4

10%
10%

20°
kokend

0 p
2

0 p
1 p

0 p
0 ps

0 p
0 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumfosfaat

(NH)4H2PO4

alle

100°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumsulfaat

(NH4)2SO4

alle

20° tot
kokend

2

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammoniumsulfiet

(NH4)2SO3H2O

35%

20°
kokend

1
2

1
2

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amylchloride

C5H11Cl

alle

20°

0 p

0 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniline ruw

C6H5NH2

geconcentreerd

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniline hydrochloride

C6H5NH2HCI

5%

20°

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsap en appelwijn

 

20°

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antimoon, gesmolten

Sb

650°

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Antimoonchloride

SbCl3

alle

20°

 

 

0 p

0 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azijn

 


20°
kokend

0
2

0
1

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azijnzuur

CH3COOH

10%
10%
50%
50%
80%
80%

20°
kokend
20°
kokend
20°
kokend

1
3
2
3
2
3

0
2
1
2
1
2

0
1
0
2
0
1 p

0
0
0
0
0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosferische corrosie

De weerstand is hoofdzakelijk afhankelijk van de samenstelling en het vochtigheids-gehalte van de atmosfeer. Om deze reden is de corrosieweerstand in industrie- en kustgebieden beduidend geringer dan in bergstreken of in droge gebieden. De hoogste weerstand wordt verkregen met een gepolijst oppervlak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariumchloride

BaCl2.2H2O

verzadigd

20°
kokend

1 p
2

0 p
2 p

0 p
1 ps

0 p
0 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariumhydroxide

Ba(OH)2

alle

20° tot kookpunt

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bariumnitraat

Ba(NO3)2

alle

20°tot kookpunt

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzine

 

20° tot
kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bier, gegist

 

20° tot
kokend

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borax

Na2B4O7.10H2O

alle
gesmolten

kokend

0

0

0
2

0
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloed

 

20°
37°

0 p

0

0

0
0 p

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Boorzuur

H3BO3

alle

20°
kokend

0
1

0
1

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broom, vochtig

Br

20°

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broomwater

 

0,03%
0,3%
1,0%

20°
20°
20°

0
1
3

0
1
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broomzilver, droog of vochtig

AgBr

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boter en botermelk

 

20°

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boterzuur

CH3CH2CH2COOH

100 %

20°
kokend

2
3

1
3

0
2

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butylacetaat

CH3C00C4H9

25 %

kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadmium, gesmolten

Cd

400°

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calciumbisulfiet

Ca(HSO3)2

20°
kokend

2
3

1

0
1

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calciumchloride

CaCI2

5%
5 %
10%
verzadigd

20°
10°
20°
20°
kokend

0 p
1 p
1 p
0 p
2

0 p
0 p
0 p
0 p
2

0 p
0 ps
0 p
0 p
1 ps

0 p
0 ps
0 p
0 p
1 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calciumhydroxide

Ca(OH)2

alle

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcium-hypochloriet

Ca(Cl0)2

1 %
6 %
6 %

20°
20°
100°


2
2

1 p
1 p
2

1 p
1 p
2

0 p
1 p
1 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Calciumnitraat

Ca(NO3)2

alle

gesmolten

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calciumsulfaat

CaSO4

verzadigd

20° tot 100°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlooramine

NH2Cl

alle

20°

0 p

0 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorazijnzuur

CH2CICOOH

50%
geconcentreerd

20°
20°

3
3

3
3

3
3

2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorbenzeen

C6H5CI

droog
vochtig

20°
kokend

0
0 p

0
0 p

0
0 ps

0
0 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorgas

CI2

droog
vochtig

20°
20°
100°

0
3
3

0
3
3

0
3
3

0
3
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorkalk

Ca(ClO)CI

droog
vochtig

20°
20°

3
3

3
3

0
1 p

0
1 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloroform

CHCI3

alle

20°
kokend

1 p
1 p

1 p
1 p

0 p
0 ps

0 p
0 ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorzwavel

S2CI2

100%, droog
100%, vochtig

20°
20°

1
1 p

1
1 p

0
1 p

0
1 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorzuur

HC103

100%

20°

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloorwaterstofgas

HCI

droog

20°
100°
500°

1
2
3

1
2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chroomaluin

CrK(SO4)2

koud
verzadigd

20°
kokend

2
3

2
3

1
3

0
3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Chroomtrioxide
(Chroomzuur)

CrO3

10%
10%
50%
50%

20°
kokend
20°
kokend

1
3
2
3

0
2
2
3

0
2
2
3

0
2
2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroensap

 

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroenzuur

C3H4(OH)(COOH)3

10%
10%
50%
50%

20°
kokend
20°
kokend

2
2
2
3

0
1
0
2

0
0
0
2

0
0
0
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyaankalium

KCN

alle

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyaanwaterstofgas

HCN

gas

20°

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichloorethyleen

C2H2CI2

100%, droog

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylalcohol

C2H5OH

alle

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylchloride

C2H5CI

100%, droog

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethyleenchloride

C2H4CI2

100%, droog

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylether

(C2H5)2O

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixeerzout

Na2S2O3

25 %

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforzuur

H3PO4

1%
1%
10%
10%
50%
50%
80%
80%
geconcentreerd
geconcentreerd

20°
kokend
20°
kokend
20°
kokend
20°
kokend
20°
kokend

1
2
2
2
2
3
2
3

0
1
1
1
1
3
1
3

0
0
0
0
0
2
0
2
1
3

0
0
0
0
0
2
0
2
0
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforpentoxide
(Fosforanhydride)

P2O5

droog
vochtig

20°
20
1

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorwaterstof

HF

gas

100°

3

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formaldehyde

HCOH

40%

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galluszuur

C6H2(OH)3COOH

verzadigd bij
100%

kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glycerine

C3H5(OH)3

20° en
warm

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrazinsulfaat

(NH2)2H2SO4

10%

kokend

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydroxylamin-sulfaat

(NH2OH)2H2SO4

10%

20° en
kokend

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodium, droog
vochtig

J


20°
20°

0
2

0
2

0
2

0
1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodoform, vloeibaar
dampvorming

CHJ3


20°
60°

0p

0p

0p
0p

0p
0p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jodiumtinctuur

 

20°

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumbicarbonaat

KHCO3

alle

100°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumbichromaat

K2Cr2O7

25%

20°
kokend

0
0

0
0

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumbifluoride

KHF2

koud
verzadigd

20°

3

2

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumbisulfaat

KHSO4

2%
5%
5%
15%

90°
20°
90°
90°

2
2
2
2
2
1
2
2

0
0
1
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumbitartrat
(wijnsteen)

KC4H5O6

verzadigd bij
100°C

kokend

2

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumbromide

KBr

alle

20°

2

0p

0p

0p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumcarbonaat

K2CO3

alle
100%

kokend
gesmolten

0
2

0
2

0
2

0
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumchloraat

KCIO3

verzadigd bij
100°C

kokend

0p

0p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumchloride

KCI

5%
5%
30%
30%
koud
verzadigd

20°
20°
20°
50°
20°

1p

0p

0p

0p
0p
0p
1p
0p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumcyanaat

KNCO

alle

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumcyanide

KCN

alle

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumferricyanide

K3(Fe(CN)6)

alle

20°
kokend

0
2

0
0

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumferrocyanide

K4(Fe(CN)6)

alle

20°
kokend

2
2

0
0

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumhydroxide

KOH

25%

50%
50%
70%
100%

20° tot kokend
20°
kokend
120°
gesmolten


0
0
1
2
2


0
0
1
1
2


0
0
1s
1s
2s


0
0
1s
1s
2s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumhyprochloriet

KCIO

< 2%
> 2%

20°
20 °1p
2p

0p
1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumjodide

KJ

alle

20° en
kokend

2

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumcarbonaat

K2CO3

50%

20° en
kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumnitraat

KNO3

alle
100%

20° tot kokend
gesmolten


0
2


0


0
0


0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumoxalaat

K2C2O4

alle

20°
kokend

0
2

0
0

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalium-permanganaat

KMnO4

10%

20°
kokend

0
1

0
0

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumsulfaat

K2SO4

alle

20° tot kokend

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaas

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiezelfluorwaterstof-
zuur

H2SiF6

1%

60 °

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooldioxide
droog en vochtig

CO2

20° en
heet

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningswater

3HCI + HNO3

20°

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperacetaat

Cu(CH3COO)2.H20

alle

20° tot kokend

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperchloride

CuCI2

1%
1%
5%
koud verzadigd

20°
75°
20°
20°1p
1ps
0p
3

0p
1ps
0p
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopercyanide

Cu(CN)2

verzadigd
bij 100°C

kokend

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopernitraat

Cu(NO3)2

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopersulfaat
(kopervitriool)

CuSO4

alle
concentraties

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwik

Hg

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwikchloride

HgCI2

0,1%
0,1%
0,7%
0,7%

20°
kokend
20°
kokend

2
3
2
3

1p
1p
1p
2

1p
1ps
1p
2

0p
0ps
0p
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwikcyanide

Hg(CN)2

5%

20°

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiknitraat

Hg(NO3)2

5%

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lood, gesmolten

Pb


400°
900°

2
2


2

1
2

0
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loodacetaat

Pb(CH3COO)2

 

20°
kokend


0

0
0

0
0

0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lood nitraat

Pb(NO3)2

alle

kokend

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijnolie

 

 

20° en heet

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijnolie met
3% H2SO4

 

 

200°

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysoform

 

 

20° en heet

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysol

 

 

20° en heet

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnesiumchloride

MgCI2

2,5%
5%
5%

20°
20°
kokend

0p
1p
2

0p
0p
0p

0p
0p
0ps

0p
0p
0ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnesiumsulfaat
(bitterzout)

MgSO4

5%
5%
26%

20°
60 °
kokend

0
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangaanchloride

MnCI2

5%
10%
50%

100 °
135 °
kokend

1p

2

0p

1p

0ps
0ps
1ps

0ps
0ps
0ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangaansulfaat

MnSO4

alle

20°

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methylalcohol

CH3OH

 

20° tot kokend

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methyleenchloride

CH2CI2

alle
droog

kokend
40 °

0p
0

0p
0

0ps
0

0ps
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melk

 

vers

zuur

20 °
kokend
20 °

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melkzuur

CH3CHOH.COOH

1,5%
1,5%
10%
10%
geconcentreerd
geconcentreerd

20°
kokend
20°
kokend
20°
kokend

1
2
1
2
2
2

0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
0
2

0
0
0
0
0
1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel wordt vervolgd

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengzuren

99% HNO3
+ 1% H2SO4

90% HNO3
+ 10% H2SO4

50% HNO3
+ 50% H2SO4

25% HNO3
+ 75% H2SO4


38% HNO3
+ 60% H2SO4
+ 2% H2O
15% HNO3
+ 20% H2SO4
+ 65% H2O

5% HNO3
+ 30% H2SO4
+ 65% H2O3% HNO3
+ 30% H2SO4
+ 67% H2O

1% HNO3
2% H2SO4
97% H2O

 

20°
50°

20°
50°

20°
120°

20°
50°
90°

20°
50°

20°
50°
80°

20°
50°
90°
kokend

20°
50°


kokend

 
3


3
3


33
3


3
33


3

 
3


2
3


33
3


2
32


3

0
0

0
0

0
2

0
1
1

0
0


0
0
1

0
0
0
2

0
0


2

0
0

0
0

0
2

0
0
1

0
0


0
0
0

0
0
0


0
0


0

Mosterd

 

 

20°

1p

0p

0p

0p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumacetaat

NaOOCCH3

alle

20 -340 °

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumbicarbonaat

NaHCO3

alle

100 °