Koudgewalst smalband (Koudband)

Het overgrote deel aan koudgewalst band- en plaatmateriaal voor koudvervormen (o.a. de kwaliteit DC01) wordt gewalst op breedtes > 600 mm, het zogenaamde koudgewalste breedband Dit materiaal kan door een service center verder verwerkt worden tot bijvoorbeeld geslit band, of plaat op maat.

Hiernaast is het mogelijk om koudgewalst band met een breedte < 600 mm direct op de gewenste breedte te walsen, het zogenaamde koudgewalst smalband. Dit materiaal staat ook wel bekend onder de naam koudband. Het op kleinere breedtes walsen kan een aantal voordelen hebben ten opzichte van het koudgewalst  breedband; te noemen zijn:

   Kleinere diktetoleranties (zie EN 10140)

   Een betere oppervlaktegesteldheid is mogelijk, hetgeen bijvoorbeeld bij galvanische bedekkingen (zoals o.a. verzinken, vernikkelen, verchromen) voor decoratieve toepassingen van belang kan zijn

   Het band kan geleverd worden in verschillende sterkteklassen. Dit in tegenstelling tot het koudgewalste breedband

   Er kan makkelijker ingespeeld worden op klantspecifieke eisen omdat smalband in het algemeen in kleinere hoeveelheden gewalst wordt

Het koudgewalst smalband is vastgelegd in de Europese norm EN 10139. De aanduidingen zijn conform EN 10027 staan hier vermeld.

De technische gegevens van deze kwaliteiten staan vermeld in tabel 2.

Het MCB boek, een uitgave van MCB Nederland. Tel 040 - 2088333 Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.