Alle rechten voorbehouden
Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Daardoor mag niets vanaf deze website worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MCB Nederland BV. Teksten en afbeeldingen op deze site blijven eigendom van MCB Nederland BV.
 
Disclaimer
Hoewel MCB aan de inhoud van het MCB boek de grootst mogelijke zorg heeft besteed, kunnen aan de hierin vermelde gegevens geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor fouten en/of schade als gevolge van het gebruik van deze gegevens is uitgesloten. De in het MCB boek vermelde gegevens betreffen theoretische waarden; zij geven geen toepassings-, verwerkings- of bewerkingsgarantie.